In een domein kan worden ingesteld welke gebruiker per administratie de berichten vanuit Yuki gaat ontvangen. Deze instelling kan alleen worden aangepast door een gebruiker met de rol Directie of de eigenaar van het domein.


De berichten gaan over de volgende zaken:

  • Vragen over de administratie
  • Vragen over aandachtspunten (bijvoorbeeld documenten die nog aangeleverd moeten worden)


Ga hiervoor naar Instellingen en klik vervolgend onder Domein op Berichten
Het volgende scherm wordt geopend: 


Per administratie kan ingesteld worden naar wie de berichten verstuurd worden over de volgende onderwerpen:

  • Naar wie gaan standaard de vragen die Yuki over deze administratie heeft?
  • Wie ontvangt berichten rond aandachtspunten zoals documenten die niet verwerkt kunnen worden of nog ontbreken?