De aandachtspunten kunnen enkel afgehandeld worden door een gebruiker aan de ondernemerskant met de rol Direct, Externe accountant of Financiële administratie. Het is een controlelijst voor ondernemers om na te gaan welke facturen momenteel nog ontbreken in de boekhouding en welke documenten per mail doorgestuurd werden naar de administratie in Yuki.