Paypal

PayPal mutaties importeren
In Yuki is het mogelijk om gegevens van PayPal elektronisch in te lezen. PayPal-rekeningen komen in Yuki in een aparte groep voor Online betalingsproviders te staan. Een van de...
Ma, 29 Nov, 2021 at 7:19 AM
Foutmeldingen import Paypal in Yuki
Foutmelding 1 Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. Onbekend importformaat voor bestand met elektronische bankafschriften. Oorzaak:  De k...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:56 PM