Overzichten

Bundelbak
Een aantal documenten die worden geüpload (met extensie JPG, GIF of PNG, dus géén PDF) komen eerst in de bundelbak terecht. Deze documenten moeten goed worden bekeken om te bep...
Ma, 29 Nov, 2021 at 7:22 AM
Te verwerken documenten
Alle documenten die door Yuki niet automatisch zijn herkend en afgehandeld komen in de workflow Te verwerken documenten terecht en moeten door de backoffice handmatig worden ve...
Do, 27 Jan, 2022 at 1:20 PM
Te verwerken banktransacties
De banktransacties kunnen in Yuki op verschillende manieren zijn aangeleverd: Gescande papieren afschriften (bij hoge uitzondering) Elektronische afschriften geïmporteerd al...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:01 PM
Klantspecifieke opmerkingen
Alleen een gebruiker met een Backoffice rol in het domein kan het overzicht van speciale klantspecifieke afspraken over een administratie, relatie of een grootboekrekening b...
Wo, 26 Jan, 2022 at 5:12 PM