Aanpassingen algemene voorwaarden

Gewijzigd op Wo, 27 Dec, 2023 om 9:18 AM

Om steeds in overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving, en met de werking van Yuki en die van ons platform, hebben we onze gebruiks- en contractvoorwaarden geüpdatet. Alle wijzigingen worden in dit artikel uitgelegd. 


Algemene wijzigingen


  • De naam Visma | Yuki is gewijzigd naar Yuki. 


Wijzigingen per artikel


Art 0.0.17

    Toevoeging van de Eindgebruiker ter verduidelijking van het artikel. 


Art 2.3.4

Het artikel is uitgebreid. Er is duidelijker uitgelegd wat de contractant kan verwachten wanneer er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.


Art 2.4.3

Verduidelijking van het artikel door een toegeving omtrent het beëindigen van de samenwerking tussen de Partner en de Eindgebruiker.


Art 2.5.12 

Verduidelijking van het artikel door uit te leggen dat het leveren van de Yuki diensten tevens wordt verstaan als een van onze verplichtingen.  


Art 2.12.2

Verduidelijking van hetgeen wordt verstaan onder aansprakelijkheid van Yuki, alsmede een toevoeging van een periodieke aanduiding.


Art 2.12.3

Dit artikel is in zijn geheel verwijderd. Hetgeen beschreven in dit artikel is in vergelijkbare vorm toegevoegd aan artikel 2.12.2 De periode is gewijzigd van zes naar twaalf maanden. Let op!: Hierdoor schuiven alle onderstaande artikelen uit dit hoofdstuk een cijfer terug.  


Art 2.12.4

Verduidelijking van hetgeen wordt verstaan onder indirecte schade. Let op!: In de aangepaste voorwaarden van 2024 zal het nummer van dit artikel veranderen naar 2.13.3 vanwege het verwijderde artikel.


Art 2.15.2

Toevoeging van een nieuw artikel waarin wordt verduidelijkt wat de rechten en plichten zijn van de Partijen in het geval van langdurige overmacht. Let op!: Hierdoor schuiven alle artikelen onder dit artikel een cijfer door.


Toevoegingen van artikel(en)


Art 2.8 Diensten en Integraties van Derden

Dit artikel biedt verduidelijking omtrent de wijze waarop Yuki omgaat met integraties van Derden. Zoals de rechten en plichten van Yuki en de Eindgebruiker en/of Contractant.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren