De transacties van aan- en verkoopfacturen kunnen in Yuki vanuit de grootboekkaart aan een Project worden gekoppeld. Deze transacties kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende Projecten kunnen worden toegewezen.

De aan- en verkoopfacturen kunnen ook vanuit het geopende document worden gekoppeld.


Transacties factuur koppelen aan een Project

Om de transacties van een aan- of verkoopfactuur, desgewenst op regelniveau, te koppelen aan een Project doorloop je de volgende stappen:

  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, aankoop-  of omzetrekening
  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Project aanpassen. 

  • Klik in het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een Project om deze transactie aan een Project te koppelen.

  • Klik op de knop Bevestigen waardoor de transactie aan het Project wordt gekoppeld.


Wanneer je in het veld Project  een naam invoert, wordt het Project direct aangemaakt (als het Project nog niet bestaat). Dit nieuwe Project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het Project instellen.


Gesplitste transacties aan Projecten toewijzen
Indien je het bedrag van het Project aanpast en vervolgens op de knop Bevestigen klikt, wordt er een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander Project. Op die manier kan je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende projecten koppelen.De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het Project wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst.