Transacties van facturen (op regelniveau) aan Project koppelen

Gewijzigd op Thu, 04 May 2023 om 12:12 PM

De transacties van aan- en verkoopfacturen kunnen in Yuki vanuit de grootboekrekening aan een project worden gekoppeld. Deze transacties kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende projecten kunnen worden toegewezen.

De aan- en verkoopfacturen kunnen ook vanuit het geopende document worden gekoppeld.


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan transacties van een factuur aan een project koppelen.


Transacties factuur koppelen aan een Project

Om de transacties van een aan- of verkoopfactuur te koppelen aan een project doorloop je de volgende stappen:

  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, aankoop-  of omzetrekening

  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Project wijzigen. 

  • Klik in het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een project om deze transactie er aan te koppelen.

  • Klik op de knop Bevestigen waardoor de transactie aan het Project wordt gekoppeld.


Wanneer je in het veld Project  een naam invoert, wordt het direct aangemaakt als deze nog niet bestaat. Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen.


Gesplitste transacties aan Projecten toewijzen

Indien je het bedrag van het project aanpast en vervolgens op de knop Bevestigen klikt, wordt er een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander project. Op die manier kan je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende projecten koppelen.De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het project wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren