Overzichten facturen

Conceptfacturen
In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle verkoopfacturen die zijn aangemaakt maar nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten. Deze conceptfacturen kunnen...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Te verzenden facturen
In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle te verzenden verkoopfacturen. Controleer altijd de instellingen van deze facturen voordat ze worden verzonden. Vanuit deze we...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Facturen versturen
In Yuki is het mogelijk om verkoopfacturen aan te maken en deze vervolgens digitaal te versturen naar je klanten. Deze verkoopfacturen worden na het versturen direct in de boek...
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:53 AM
Facturen in bulk versturen per gewone post
Wanneer je bij de factuurinstellingen in het veld Verzendmethode hebt aangegeven dat alle verkoopfacturen per gewone post moeten worden verzonden en je meerdere verkoo...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Facturen in bulk versturen per e-mail
Wanneer je bij verkoopinstellingen in het veld Verzendmethode hebt aangegeven dat alle verkoopfacturen per e-mail of waar mogelijk per e-mail moeten worden verzonden en je meer...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Te herinneren facturen
In Yuki kan je een overzicht raadplegen van alle verkoopfacturen die in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald of gedomicilieerd werden. Vanuit deze werklijst: kan ...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Herinnering of aanmaning handmatig versturen
Om handmatige herinneringen of aanmaningen te kunnen versturen moet je eerst de instellingen voor herinneringen controleren en, indien nodig, bijwerken. Wijzig indien nodig de...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:55 AM
Facturen in behandeling
In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle verkoopfacturen die in behandeling zijn gezet. Dit zijn facturen die manueel in behandeling geplaatst zijn geweest om bijvoorbeel...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Alle facturen
In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle onbetaalde/nog te domiciliëren en betaalde/gedomicilieerde verkoopfacturen. Via de Verkoop knop klik je op&...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM
Concept- en te verzenden facturen
In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle concept- en te verzenden verkoopfacturen. Conceptfacturen zijn aangemaakt in de administratie maar kunnen of moeten nog niet verz...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:01 AM