Andere

SEPA domiciliëren
Met Yuki kunnen verkoopfacturen eenvoudig gedomicilieerd worden. Het is mogelijk de verkoopfacturen te selecteren uit de 'Nog te domiciliëren' lijst, vervolgens maakt...
Ma, 20 Sep, 2021 at 4:54 PM
Aanmaken SEPA domiciliëringsmachtiging
Het gebruik van Yuki Domiciliëringen is mogelijk vanaf de bundel Large. Het is van belang dat het IBAN-nummer van de relatie is ingevoerd voordat de machtiging wordt aangem...
Ma, 4 Okt, 2021 at 10:12 AM
Incassant ID invoeren
Allereerst dient er bij de bank een SEPA Schuldeiser Identificatie (hierna: incassant ID) aangevraagd te worden om te mogen domiciliëren. Het Incassant ID moet worden toegevoeg...
Ma, 4 Okt, 2021 at 10:23 AM
Relaties importeren
Het is mogelijk om relaties te importeren in je Yuki administratie vanuit Outlook, Outlook Express, Yuki of een andere toepassing.  LET OP! Alleen een gebruiker met een &...
Ma, 4 Okt, 2021 at 10:12 AM