Paypal

PayPal mutaties importeren
In Yuki is het mogelijk om gegevens van PayPal elektronisch in te lezen. PayPal-rekeningen komen in Yuki in een aparte groep voor Online betalingsproviders te staan. Een van de...
Ma, 27 Mei, 2019 at 6:14 PM
Foutmeldingen import Paypal in Yuki
Foutmelding 1 Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. Onbekend importformaat voor bestand met elektronische bankafschriften. Oorzaak:  De kopregel v...
Do, 1 Aug, 2019 at 1:45 PM