Paypal

PayPal mutaties importeren
In Yuki is het mogelijk om gegevens van PayPal elektronisch in te lezen. PayPal-rekeningen komen in Yuki in een aparte groep voor Online betalingsproviders te staan. Een van de...
Ma, 4 Okt, 2021 at 10:25 AM
Foutmeldingen import Paypal in Yuki
Foutmelding 1 Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. Onbekend importformaat voor bestand met elektronische bankafschriften. Oorzaak:  De kopregel v...
Di, 9 Mrt, 2021 at 4:12 PM