UBL

UBL beschrijving
UBL staat voor Universal Business Language. Dit is een XML formaat van factuur-gegevens. UBL wordt gebruikt om facturen tussen bedrijven op een gestructureerde manier uit te wi...
Wo, 2 Sep, 2020 at 3:08 PM
UBL instellingen
Aankoopfacturen Deze pagina beschrijft hoe je de UBL codes kan vertalen naar automatisch uitgesplitste boekingen. Indien je van een bepaalde relatie UBL/e-fff facturen ont...
Do, 23 Jul, 2020 at 4:00 PM
UBL factuur
De UBL factuur zoals Yuki deze kan inlezen en verwerken of kan produceren als bijlage bij de verkoopfactuur voldoet aan de standaard die internationaal is afgesproken. Ondanks ...
Wo, 2 Sep, 2020 at 3:05 PM
UBL: AccountingCustomerParty
Invoice. AccountingCustomerParty  AccountingCustomerParty Debiteur <cac:AccountingCustomerParty>  UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType Extern  cbc   Party ...
Di, 30 Apr, 2019 at 6:24 PM
UBL: AccountSupplierParty
Invoice. AccountingSupplierParty  AccountingSupplierParty Crediteur <cac:AccountingSupplierParty>  UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType ExternCustomerAssigne...
Vr, 5 Apr, 2019 at 1:41 PM
UBL: PartyLegalEntity
<cac:PartyLegalEntity>         <cbc:CompanyID schemeID="NL:KVK">12345678</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity>
Vr, 5 Apr, 2019 at 1:42 PM
UBL: Datatype Datum
De datum wordt vastgelegd volgens de ISO 8601 standaard formaat "JJJJ-MM-DD" bijvoorbeeld "2018-06-20". 
Vr, 5 Apr, 2019 at 1:43 PM
UBL: InvoiceTypeCode
De Invoice Type Code wordt gebruikt om het type factuur aan te duiden. NES gebruikt een subset van UN/CEFACT Code List 1001 “Document Name Code” release 06B.   ATTRIBUTES Wa...
Vr, 5 Apr, 2019 at 1:52 PM
UBL: PaymentMeansCode
De PaymentMeansCode wordt gebruikt om de betaalwijze aan te duiden. Dit is een deel van de betalingsconditie.  ATTRIBUTES  Waarde  listID  UNCL4461 of  UN/EDIFACT  lis...
Vr, 23 Okt, 2020 at 3:24 PM
UBL: TaxCategoryCode "AE": Btw Verlegd
Btw verlegd toepassen op een (PDF)-factuur is eenvoudig, de Belastingdienst meldt hierover het volgende op haar website: “Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u...
Vr, 5 Apr, 2019 at 1:58 PM