Prijslijsten

Prijslijsten aanmaken of bewerken
In de volgende situaties is het aangeraden om extra prijslijsten in Yuki aan te maken: Als je zowel aan particulieren als aan bedrijven levert waarbij je soms prijzen inclus...
Zo, 22 Mrt, 2020 at 7:14 PM
Prijslijst koppelen aan relatie
Om altijd de juiste prijslijst bij een bepaalde klant te hanteren, kan je bij een relatie die prijslijst vastleggen.  Open de Relatie bol, zoek en open de relatiefiche van ...
Zo, 22 Mrt, 2020 at 7:15 PM
Verkoopartikelen importeren en/of exporteren (via prijslijst)
De importfunctionaliteit kan gebruikt worden om in bulk verkoopartikelen in een prijslijst te importeren of aan te passen. Hier zijn wel enkele aandachtspunten aan verbonden: ...
Di, 24 Mrt, 2020 at 5:13 PM
Verkoopartikel of een nieuwe artikelprijs aan de prijslijst toevoegen
Alle aangemaakte verkoopartikelen worden automatisch toegevoegd aan de standaard prijslijst. Dit is een prijslijst exclusief btw. Er kunnen meerdere prijslijsten worden aangema...
Di, 26 Jan, 2021 at 9:02 AM
Prijslijsten
In Yuki worden alle verkoopartikelen toegevoegd aan de standaard prijslijst.  Een prijslijst bepaalt binnen Yuki: Welke artikelen voor een bepaalde verkoopfactuur beschik...
Di, 26 Jan, 2021 at 4:06 PM
Prijslijst of verkoopartikel(en) in prijslijst wijzigen of verwijderen
In een geopende prijslijst worden de volgende gegevens getoond: gegevens van de prijslijst gegevens van de verkoopartikelen die aan de prijslijst zijn toegevoegd Vanuit...
Zo, 22 Mrt, 2020 at 7:37 PM
Prijzen verkoopartikelen in bulk wijzigen (via prijslijst)
In Yuki heb je de mogelijkheid om de artikelprijs, de geldigheidsdatum van deze prijs en/of het btw-tarief van een aantal verkoopartikelen in één keer te wijzigen. Je kan o...
Zo, 22 Mrt, 2020 at 7:36 PM
Prijsbeheer bekijken of bewerken
Zodra een verkoopartikel wordt toegevoegd aan een prijslijst óf de artikelprijs (in- of exclusief btw), éénheid en/of het btw-percentage wordt gewijzigd kun je bij het desbetre...
Di, 26 Jan, 2021 at 9:10 AM
Prijsovereenkomsten
Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kan je gebruiken om individuele prijsovereenkoms...
Di, 26 Jan, 2021 at 9:14 AM
Prijsovereenkomst vastleggen bij klant (klantenfiche)
Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen. Prijsovereenkomsten kan je gebruiken om individuele prijsovereenkomsten met je klant(en)...
Di, 24 Mrt, 2020 at 2:55 PM