Overzichten

Startscherm Projecten
In Yuki is het mogelijk om op basis van Projecten, financiële rapportage per project bij de houden. De documenten kunnen door de gebruiker worden toegewezen aan projecten en dr...
Do, 7 Jan, 2021 at 4:49 PM
Budget / Margebijdrage
In Yuki kan je bij een Project een budget invoeren voor de omzet en aankoop. Dit budget is voor de gehele looptijd van het budget (dus niet per jaar). In dit overzicht kan je d...
Do, 7 Jan, 2021 at 10:18 AM
Financiële details Projecten
In Yuki kan je in één overzicht de financiële details bekijken van alle Projecten met de daaraan gekoppelde documenten en transacties. Deze details worden per Project, afhankel...
Do, 7 Jan, 2021 at 10:19 AM
Niet gekoppelde gegevens aan een Project
Het overzicht Niet gekoppeld oftewel 'Niet project gerelateerde omzet' toont alle documenten en transacties die nog niet zijn gekoppeld aan een Project. Documenten (a...
Do, 7 Jan, 2021 at 10:19 AM
Dossier op regelniveau
Naast de mogelijkheid om documenten aan dossiers toe te voegen, is het mogelijk om de transacties van facturen, bankregels en diverse posten boekingen individueel aan een dossi...
Wo, 23 Okt, 2019 at 11:19 AM
Projecten automatisch toewijzen
Projecten kunnen gebruikt worden om binnen de administratie transacties te groeperen anders dan op grootboekrekening of op relatie niveau. Daarmee kunnen kosten, opbrengsten of...
Do, 7 Jan, 2021 at 10:18 AM
Gegevens automatisch toewijzen aan een Project
Projecten kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen kost...
Do, 7 Jan, 2021 at 10:18 AM
Instellingen van een Project
Hieronder bespreken we de instelling van het Project: Gegevens; Toegang en beveiliging; Budget; Toewijzen transacties; Herkenningsregels; Niet gekoppeld. Gegevens ...
Do, 7 Jan, 2021 at 10:19 AM