Overzichten

Dossiers
De module dossiers kan gebruikt worden om uw projectadministratie op te volgen, evenals uw analytische administratie. Om dossiers te kunnen gebruiken moet eerst de dossiersmodu...
Ma, 15 Jul, 2019 at 4:20 PM
Dossier op regelniveau
Naast de mogelijkheid om documenten aan dossiers toe te voegen, is het mogelijk om de transacties van facturen, bankregels en diverse posten boekingen individueel aan een dossi...
Wo, 23 Okt, 2019 at 11:19 AM
Dossiers automatisch toewijzen
Dossiers kunnen gebruikt worden om binnen de financiële administratie transacties te groeperen anders dan op grootboekrekening of relatie.  Daarmee kunnen kosten, opbrengsten o...
Do, 2 Mei, 2019 at 5:39 PM
Yuki projectadministratie
Yuki module projectadministratie In Yuki is het mogelijk om een projectadministratie bij te houden met financiële rapportage. Een project wordt aangemaakt als dossier. De docu...
Do, 2 Mei, 2019 at 5:39 PM
Budget / Margebijdrage
In Yuki kan je bij een dossier een budget invoeren voor de omzet en aankoop. Dit budget is voor de gehele looptijd van het budget (dus niet per jaar). In dit overzicht kun je d...
Do, 2 Mei, 2019 at 5:39 PM
Gegevens automatisch toewijzen aan een dossier
Dossiers kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen koste...
Do, 2 Mei, 2019 at 5:40 PM
Financiële details dossiers
In Yuki kan je in één overzicht de financiële details bekijken van alle dossiers met de daaraan gekoppelde documenten en transacties. Deze details worden per dossier, afhankeli...
Do, 31 Jan, 2019 at 4:14 PM
Instellingen van een dossier
Hieronder bespreken we de instelling van het dossier/project: Gegevens; Toegang en beveiliging; Budget; Toewijzen transacties; Herkenningsregels; Niet gekoppeld. Gegev...
Do, 2 Mei, 2019 at 5:40 PM
Niet gekoppelde gegevens aan een dossier
Het overzicht Niet gekoppeld oftewel 'Niet dossier gerelateerde omzet' toont alle documenten en transacties die nog niet zijn gekoppeld aan een dossier. Documenten (a...
Do, 2 Mei, 2019 at 5:42 PM