Historische import

Expert/M Plus Exporter Connector tool (Bèta)
LET OP: De Expert/M tool zit nog steeds in de bètaversie wat betekent dat de tool nog in ontwikkeling is! We zoeken daarom nog steeds naar testers met een kritische blik die m...
Wo, 18 Sep, 2019 at 4:30 PM
Historische import
Wens je een administratie vanuit een ander boekhoudpakket over te brengen naar Yuki, dan kan je historische cijfers (balans/resultatenrekening) importeren zodat je in het eerst...
Di, 2 Jul, 2019 at 5:44 PM
Stap 1: Import voorbereiden
Voordat je gaat importeren, dien je eerst onderstaande punten in orde te maken opdat het importproces vlot kan verlopen: Administratie-instellingen waar nodig aanvullen (aand...
Di, 2 Jul, 2019 at 1:55 PM
Stap 2: Importeren historische transacties
In deze stap importeren we de historieken vanuit het vorige softwarepakket in Yuki. Je kan er ook voor kiezen om de balans (al dan niet met resultatenrekening) te importeren. J...
Di, 2 Jul, 2019 at 1:58 PM
Stap 3: Controleer of de import goed is verlopen
In deze stap toont Yuki alle transacties die in het importbestand stonden. Dit zou 1 op 1 hetzelfde moeten zijn. Indien de boekingen per datum niet in evenwicht zijn, zal Yuki ...
Di, 2 Jul, 2019 at 5:23 PM
Stap 4: Koppelen met rekeningschema Yuki
In deze stap dien je het MAR uit het oude pakket (links op het scherm) te koppelen aan het MAR in Yuki (rechts op het scherm). Ga als volgt te werk: Automatisch koppelen: D...
Di, 2 Jul, 2019 at 1:59 PM
Stap 5: Aanmaken boekingen
Nu het importbestand compleet is en alle oude rekeningen gekoppeld zijn aan de Yuki-rekeningen, kan je de geïmporteerde transacties omzetten naar boekingen in Yuki. Je hebt 2 o...
Di, 2 Jul, 2019 at 5:24 PM
Stap 6: Importeren klanten
Deze stap is administratie afhankelijk. Zijn er geen openstaande klanten, dan kan je direct door naar de volgende stap. In deze stap worden de openstaande klanten aangemaakt al...
Di, 2 Jul, 2019 at 5:24 PM
Stap 7: Importeren leveranciers
Idem aan stap 6, maar dan voor leveranciers op de 440000-rekening. Deze stap is administratie afhankelijk. Zijn er geen openstaande leveranciers, dan kan je direct door naa...
Di, 2 Jul, 2019 at 5:24 PM
Stap 8: Importeren vaste activa
In deze administratie afhankelijke stap kunnen vaste activa en de daarop afgeschreven bedragen worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor een CSV bestand in het onderstaande formaat...
Di, 2 Jul, 2019 at 5:25 PM