Gebruikers in portaal

Gebruiker (kantoormedewerker) toegang geven tot portaal
Het accountants- of boekhoudkantoor kan eigen medewerkers toegang geven tot het Backoffice Portaal. Vanuit het portaal klik je op het icoontje van de gebruikers of onderin het ...
Ma, 2 Aug, 2021 at 4:22 PM
Backoffice rollen
Ieder kantoormedewerker dat toegevoegd wordt aan het backoffice portaal, krijgt een rol toegekend. Deze kunnen nadien nog gewijzigd worden.  LET OP! Enkel een medewerker me...
Di, 31 Aug, 2021 at 10:48 AM
Rol kantoormedewerker wijzigen
Een medewerker met de rol Portaalbeheerder kan de rol van een backoffice medewerker wijzigen of meerdere rollen toekennen aan een profiel.  Om de rol van ...
Ma, 2 Aug, 2021 at 4:26 PM
Gebruiker verwijderen uit portaal
Enkel een medewerker met de rol Portaalbeheerder kan een gebruiker uit het portaal verwijderen via onderstaande stappen: Klik in het portaal op Beheer en vervolgens op Geb...
Di, 31 Aug, 2021 at 1:42 PM
Medewerker in bulk toewijzen aan domeinen
Een gebruiker met de rol Portaalbeheerder kan na het aanmaken van gebruikers (medewerkers) en domeinen in het portaal een gebruiker in één keer toewijzen als BO verantwoordelij...
Ma, 2 Aug, 2021 at 4:56 PM