Bankrekeningen

Bank
Na het kiezen van de bank-bol, zie je de lijst van bankrekeningen en kredietkaarten. Als je deze nog niet hebt dan kun je hier je bankrekeningen en kredietkaarten aanmaken. In ...
Wo, 6 Mrt, 2019 at 3:15 PM
Bankrekening aanmaken
Deze help-pagina heeft betrekking op het aanmaken van "eigen" bankrekeningen. Dus bankrekeningen of creditcards die binnen de boekhouding van het bedrijf verantwoord ...
Wo, 6 Mrt, 2019 at 3:17 PM
Elektronisch afschrift: Yuki-CSV voor bankafschriften
Als je niet beschikt over coda-bestand van de bank om je historische transacties te importeren kan je gebruik maken van de Yuki-csv voor banktransacties. Dat bestand kan je zel...
Vr, 3 Mei, 2019 at 11:08 AM
Bankrekeningen
Na in de lijst op een rekening geklikt te hebben zie je onderstaand scherm. Details Deze bankrekeningen worden gebruikt bij de betalingen. Zij zijn ter info en worden me...
Wo, 6 Mrt, 2019 at 3:18 PM
Boekhoudkoppeling met ING
Yuki heeft in een samenwerking met de ING een service ontwikkeld om het nog gemakkelijker te maken om je boekhouding dagelijks bij te werken. De service voorziet erin dat Yuki ...
Vr, 3 Mei, 2019 at 11:11 AM
Herwaarderen vreemde valuta
Het saldo van een vreemde valuta rekening kan eenvoudig geherwaardeerd worden in Yuki. Via de proef- en saldibalans kan het transactieoverzicht van de grootboekrekening van een...
Vr, 3 Mei, 2019 at 11:15 AM