Importeren

Historische import
Wens je een administratie vanuit een ander boekhoudpakket over te brengen naar Yuki, dan kan je historische cijfers (balans/resultatenrekening) importeren z...
Ma, 3 Sep, 2018 at 3:26 PM