Nieuwe Visma | yuki voorwaarden: wat werd er aangepast?

Gewijzigd op Tue, 22 Nov 2022 om 02:59 PM

Algemene aanpassingen 


  • 1 set voorwaarden voor alle landen i.p.v landspecifieke versies. In geval van landspecifieke verschillen worden deze per artikel aangeven.
  • Aanpassing van bedrijfsnaam van Yuki naar Visma | yuki conform onze recente naamsverandering.
  • Een duidelijke onderverdeling tussen de gebruiksvoorwaarden en contractuele voorwaarden, in 2 duidelijke hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geldt voor elke Yuki gebruiker, hoofdstuk 2 enkel voor gebruikers die ook medecontractant zijn (degene waarmee we een contractuele afspraak hebben zoals bv een boekhoudkantoor, een onderneming met interne boekhoudafdeling die Yuki direct afneemt of een ondernemer die een bundel aankoopt).
  • Nummering van de artikels werd hierop aangepast. 
  • Dit document fungeert ook als verwerkersovereenkomst voor Visma | yuki (GDPR/AVG)
  • Oude URLs werden geüpdateAanpassingen in artikels (nieuwe nummering)


Art 0.0

Verduidelijking van aantal definities (gebruiker, eindgebruiker, gebruikersvoorwaarden, portaalbeheerder, website) en toevoeging nieuwe definities (contractvoorwaarden en mede-contractant).


Art 1.4.4 

Toevoeging van link naar de privacy policy.


Art 2.4.1 en 2.4.2 

Tegenstrijdigheden in opzegtermijnen werd weggewerkt. Opzegging met een partner accountant gebeurt volgens de afgesloten overeenkomst met deze contractant (Art 2.4.1). De relatie met Afnemer of Eindgebruiker wordt per maand verlengd en is dus maandelijks opzegbaar (Art 2.4.2.).

 

Art 2.4.3

Verduidelijking dat wanneer de relatie tussen de accountant en Visma | yuki wordt stopgezet, dat op het moment dat een domein wordt stopgezet door de accountant, deze ook wordt afgesloten voor de ondernemer BEHALVE indien hij/zij op eigen initiatief zijn domein laat overzetten naar een andere Yuki partner OF indien hij/zij een eigen boekhouding internaliseert en zelf zal voeren, en op eigen initiatief een direct contract zal aangaan met Visma | yuki. 


Art 2.5.10 

De bewaartijd van onze data is aangepast van 12 naar 6 maanden, en er wordt verduidelijkt dat deze bewaartijd niet betekent dat een domein toegankelijk is voor de gebruikers tijdens deze periode. Indien een gebruiker toegang wenst te behouden dient hij gebruik te maken van onze archiveringsdienst. Indien een domein effectief wordt afgesloten, kan deze enkel op aanvraag en tegen betaling terug worden geactiveerd tot 6 maanden na de stopzetting. Na 6 maanden wordt alles definitief gewist.   


Toevoeging van artikelen “2.6 Yuki diensten” welke bepalingen opnemen rond de rechten en verplichtingen van Visma | yuki en elke contractant, zoals o.a. verduidelijking van de rechten en verplichtingen t.a.v. het uitvoeren van diensten door Visma | yuki zoals support, training maar ook aanpassingen in de software en de communicatie van deze wijzigingen naar contractanten alsook het informeren van eindgebruikers. 


Toevoeging van “2.7 e-learning faciliteiten” met artikels die de specifieke e-learning diensten van Visma | yuki bepalen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren