GetTransactions(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate, financialMode, dataGroups, numberOfRecords, startRecord, searchValues)

Gewijzigd op Mon, 21 Mar 2022 om 11:43 AM

GetTransactionDetails(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate, financialMode, dataGroups, numberOfRecords, startRecord, searchValues)

Geeft transactie details met bijkomende gegevens zoals aangevraagd via de doorgestuurde dataGroups.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.


GLAccountCode

Code van de grootboekrekening (leeglaten voor alle rekeningen).

StartDate

Begindatum van de transacties.

EndDate

Einddatum van de transacties.

FinancialMode

Default '1' voor fiscaal, '0' voor commercieel.


dataGroups

Default '0' voor geen extra groepen. Bijkomende mogelijkheden: 

 1. document: geeft document ID, HID, referentie, document type ID, document type omschrijving, folder ID, folder omschrijving, folder tab ID, folder tab omschrijving, document creatiedatum, document laatst gewijzigd op.
 2. documentprocessed: Geeft datum wanneer het bijbehorende document is geboekt, alsook de naam van de gebruiker die boeking maakte.

 3. contact: Bijbehorende relatie ID, HID, voor- en achternaam, code, ondernemingsnummer, btw nummer, land, postcode.

 4. documentmatching: Indien de transactie gematcht is geeft dit de datum waarop en de naam van de gebruiker die match heeft gemaakt.

 5. foreigncurrency: Geeft vreemde valuta informatie: bedrag, valuta en wisselkoers.

 6. vat: Geeft bijbehorende btw informatie, zoals het btw type en omschrijving in Yuki en het percentage.

 7. project: Geeft project code en omschrijving indien de transactie aan een bepaald project gekoppeld is.


Extra dataGroups dienen doorgegeven te worden als een comma separated string. Bijv: <dataGroups>document,vat,project</dataGroups>


numberOfRecords

Default '0' voor alle records. Hier kan een getal worden doorgegeven om een gegeven aantal transacties op te halen.


startRecord

Default '0' voor geen specifieke start. Indien er wordt gewerkt met numberOfRecords kan je het aantal uit dat veld +1 hier invullen om de volgende batch van transacties op te halen.


searchValues

Momenteel zijn er twee ondersteunde SearchOptions: AmountGreaterThanEqual en AmountLessThanEqual. In de bijbehorende SearchValue kan een bedrag worden ingegeven om transacties te zoeken die groter/kleiner dan of gelijk zijn aan dit opgegeven bedrag. De volledige searchValues sectie kan ook verwijderd worden uit de request indien dit niet gewenst is om te gebruiken.


Response Object


<Transaction>
    <id>guid</id>
    <hID>integer</hID>
    <transactionDate>yyyy-mm-ddT00:00:00</transactionDate>
    <description>string</description>
    <amount>decimal</amount>
    <glAccountCode>string</glAccountCode>
    <contact id="guid">
        <HID>integer</HID>
        <fullName>string</fullName>
        <country>string</country>
    </contact>
    <document id="guid">
        <HID>integer</HID>
        <type>integer</type>
        <typeDescription>string</typeDescription>
        <folderId>integer</folderId>
        <folder>string</folder>
        <folderTabId>integer</folderTabId>
        <folderTab>string</folderTab>
        <created>yyyy-mm-ddT00:00:00</created>
        <modified>yyyy-mm-ddT00:00:00</modified>
    </document>
    <documentProcessed>
        <processedDate>yyyy-mm-ddT00:00:00</processedDate>
        <processedBy>string</processedBy>
    </documentProcessed>
    <documentMatched>
        <matchDate>yyyy-mm-ddT00:00:00</matchDate>
        <matchedBy>string</matchedBy>
    </documentMatched>
    <foreignCurrency>
        <amountFC>decimal</amountFC>
        <rate>decimal</rate>
        <currency>string</currency>
    </foreignCurrency>
    <vat>
        <codeType>integer</codeType>
        <codeDescription>string</codeDescription>
        <codePercentage>integer</codePercentage>
    </vat>
    <project>
        <code>string</code>
        <description>string</description>
    </project>
</Transaction>

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren