Vanuit het Yuki backoffice portaal klik je op de knop Kwaliteit om een overzicht te bekijken van de cijfers (scores) van alle uitgevoerde controles van de domeinen en hun administratie(s) via de kwaliteitsmonitor.Het volgende scherm wordt geopend:Op de getoonde gegevens in deze lijst kunnen verschillende filters worden toegepast:

  1. Geef aan of je de kwaliteitsmonitor van alle administraties of alleen de administraties van een bepaald portaal wil zien.
  2. Administraties: Toon alle administraties, de administraties waar je de controller voor bent, de administraties van een bepaalde persoon (gebruiker met toegang tot het portaal) of de administraties waar je de accountmanager voor bent.
  3. Workflow: Toon alle administraties met achterstallige controles, in de huidige maand uit te voeren controles door de accountant of reeds uitgevoerde controles door de accountant.
  4. Cijfer: Toon de cijfers (scores) van alle kwaliteitsmonitoren of alleen de administraties met een perfect, goed of slecht cijfer van de kwaliteitsmonitor.  
  5. Je kan zoeken naar administraties of domeinen om deze vervolgens direct te openen.


Door te klikken op een kolomkop kan je elke kolom, behalve de kolom Notities, sorteren.


De kolom Verschil laatste controle geeft het verschil in punten aan tussen de huidige score van de kwaliteitsmonitor en de score van de laatste vastgelegde controle door de backoffice medewerker.


Klik op voor de naam van een domein om de kwaliteitsmonitor van het domein en de bijbehorende administratie(s) te bekijken.


Kwaliteitsmonitor

Om de kwaliteitsmonitor te bekijken klik je linksboven in je scherm op de knop.


Het volgende scherm wordt geopend:Rechtsboven geef je aan of je de kwaliteitsmonitor van alle administraties of alleen van de administraties van een bepaald portaal wilt zien.


Achterstallig: het aantal achterstallige maandelijkse controles.

Deze maand: het aantal in deze maand uit te voeren maandelijkse controles door de backoffice medewerker.

Volgende maand: het aantal in de volgende maand uit te voeren maandelijkse controles door de backoffice medewerker. 

Gemiddelde cijfer: het gemiddelde cijfer van de scores van de kwaliteitsmonitor.

Verschil vorige maand: het verschil in punten tussen de huidige gemiddelde score en de gemiddelde score zoals gemeten op de laatste dag van de vorige maand.

% slechte cijfers: het percentage van slechte cijfers (scores). Een cijfer is slecht wanneer de score 5,9 of lager is.


Daaronder zie je de historie van de scores van de kwaliteitsmonitor in een staafdiagram. Door met je muis over de grafiek te bewegen kan je van een specifieke maand het aantal administraties met een bepaalde score bekijken. Deze score en het bijbehorende aantal administraties worden omkaderd in de grafiek of rechts van de grafiek getoond.