SEPA domiciliëren

Gewijzigd op Sun, 05 Mar 2023 om 12:59 PM

Met Yuki kunnen verkoopfacturen eenvoudig gedomicilieerd worden. Het is mogelijk de verkoopfacturen te selecteren uit de 'Nog te domiciliëren' lijst, vervolgens maakt Yuki één SEPA-bestand aan, dat je bij de bank kan inleveren. Ten slotte zullen de facturen in het bestand automatisch door de bank geïnd worden. Het voordeel aan Yuki is dat het niet langer nodig is om alle gegevens manueel in te voeren op de website van de bank.

Voordat er facturen kunnen worden geïncasseerd met Yuki, dienen er eerst een aantal stappen te worden genomen.

1. SEPA incassant ID invoeren in Yuki
2. Aanmaken van de domiciliëringsmachtigingen in Yuki (link)
3. Verkoopfacturen domiciliëren


Het gebruik van Yuki Domiciliëringen is mogelijk vanaf de bundel Large.


Werking van de domiciliëringsfunctionaliteit


Te domiciliëren

In de nog te domiciliëren lijst staan de verkoopfacturen waarbij gekozen werd voor de betaalwijze domiciliëring.

Op basis van het type machtiging worden de facturen weergegeven. Indien er facturen in de lijst ‘geen machtigingen’ staan maar wel een domiciliëringsovereenkomst hebben, kan je deze eenvoudig bij ‘Alle machtigingen algemeen’ of ‘Alle machtigingen bedrijven’ plaatsen. Dit doe je door de factuur vooraan de lijn te openen en bij de betaalwijze de bankrekening waaraan het mandaat gekoppeld is, te selecteren. Van zodra de optie ‘Geen machtigingen’ leeg is, kan je die facturen domiciliëren aangezien deze opgenomen worden in één van de twee andere types .

Onderweg

In dit overzicht worden facturen getoond die opgenomen zijn in een (concept) domiciliëringsbestand.

Uitzondering: Indien in de bankrekening de optie ´Verdicht domiciliëringsbestand´ is geactiveerd, wordt er van het definitieve SEPA domiciliëringsbestand automatisch een diverse posten boeking aangemaakt. De facturen zullen dan niet meer worden getoond in het overzicht 'Onderweg'.

Storno's

In het overzicht Storno's worden de facturen weergegeven waarvan het bedrag is gestorneerd uit het domiciliëringsbestand. Met de optie is het mogelijk deze facturen opnieuw aan te bieden. De facturen zullen verplaatst worden naar 'Nog te domiciliëren'.

Indien een domiciliëring wordt gestorneerd, wordt er in de banktransactie een foutmelding gegeven. De foutmelding geeft informatie over de oorzaak en de te nemen vervolgactie.

Een domiciliëring kan terugkomen om verschillende redenen. Deze vind je terug in de ‘Foutcodes met vervolgacties’

Een storno wordt tijdens het boeken van de bankregel als storno herkend. Het is hierbij van belang dat je de terugstorting koppelt aan de originele factuur zodat de factuur in de bovenstaande lijst ‘Storno’s’ wordt opgenomen en je de factuur opnieuw kan aanbieden indien gewenst.


In behandeling

Het is mogelijk facturen in behandeling te zetten door de factuur de selecteren en gebruik te maken van de knop . De factuur zal dan niet in de bovenstaande lijsten weergegeven worden.Machtigingen


Register

Het register toont alle aangemaakte machtigingen in de administratie. Tevens is het mogelijk nieuwe machtigingen aan te maken in dit overzicht.
Ontbrekende machtigingen

In dit overzicht worden relatie(s) getoond zonder machtiging, maar waar wel een verkoopfactuur voor is aangemaakt met betaalwijze domiciliëring. Het is in dit overzicht (zoals hierboven) mogelijk direct een machtiging aan te maken.


Uitgaande aanvragen

Machtigingen waarvan nog geen startdatum is ingevoerd zullen in dit overzicht weergegeven worden.Overzicht


Factuurhistorie

Alle nog te domiciliëren facturen en reeds gedomicilieerde facturen worden in dit overzicht weergegeven.


Openstaande facturen

Alle nog niet gedomicilieerde verkoopfacturen worden in dit overzicht weergegeven.


Domiciliëring historie

  • In dit overzicht staan alle (concept en definitief) SEPA domiciliëringsbestanden weergegeven. Door het desbetreffende bestand te openen met ‘>’, is het mogelijk de facturen in het incassobestand te tonen. Ook kan het incassobestand gedownload worden vanuit deze weergave.
  • Groen: afgepunt met binnenkomende betaling
  • Blauw: nog op de ‘interne overboekingen’


Overige mogelijkheden

Het is mogelijk de domiciliëringslijst toe te voegen aan de startpagina.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren