Bij een leverancier of klant kun je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het automatisch verwerken van aankoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administratie in een domein worden ingegeven.

Een aantal standaardwaarden van één leverancier of klant vormen samen een lokale documentverwerkingsregel. Je kunt in Yuki lokale meerdere verwerkingsregels aanmaken op document- en op regelniveau (opsplitsen UBL factuur in aantal factuurregels).

Bij het verwerken van een aankoop- en/of verkoopfactuur van deze leverancier of klant worden op basis van deze document verwerkingsregels de standaardwaarden automatisch voor je ingevuld.

De standaardwaarden zijn cruciale instellingen om volledig automatische verwerking van documenten mogelijk te maken!


Open de module Adresboek en klik vervolgens links in je scherm op Standaardwaarden.Het volgende scherm wordt geopend:Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan centrale verwerkingsregels aanmaken die werken op portaalniveau m.a.w. voor alle domeinen in een portaal.


Documentverwerkingsregels van leverancier of klant bekijken

Om de vastgelegde standaardwaarden van een leverancier of klant te bekijken open je de desbetreffende adreskaart en klik je links in je scherm onder de kop Gegevens op Standaardwaarden. Door te klikken op de knop Uitgebreid (toon de standaardwaarden als verwerkingsregels) kun je meerdere verwerkingsregels op document- en regelniveau aanmaken.
Het volgende scherm wordt geopend:   • Documentniveau: toepassen van verschillende verwerkingsregels op aankoop- en/of verkoopfacturen van dezelfde leverancier of klant (verschillende facturen op verschillende grootboekrekeningen boeken)
  • Regelniveau (alleen voor facturen in UBL formaat): toepassen van verschillende verwerkingsregels binnen één aankoop- en/of verkoopfactuur van bepaalde leverancier of klant (één factuur op verschillende grootboekrekeningen boeken).