Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP verkoopfacturen via de methode ProcessSalesInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.


Voorbeeld


<?php
$webservice_url = 'https://api.yukiworks.be/ws/Sales.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{
$xml = '<SalesInvoices xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:salesinvoices"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">


        <SalesInvoice>

                <Reference>XX-1234</Reference>
<Subject>Testfactuur - 1</Subject>
<PaymentMethod>ElectronicTransfer</PaymentMethod>
<Process>true</Process>
<EmailToCustomer>false</EmailToCustomer>
<Layout />
<Date>2012-06-22</Date>
<DueDate>2012-07-22</DueDate>
<PriceList />
<Currency />
<Remarks />
<Contact>
<ContactCode>1122</ContactCode>
<FullName>Apple Sales International</FullName>
<FirstName />
<MiddleName />
<LastName />
<Gender>Male</Gender>
<CountryCode>NL</CountryCode>
<City>Rotterdam</City>
<Zipcode>1234 AA</Zipcode>
<AddressLine_1>Bergweg 25</AddressLine_1>
<AddressLine_2 />
<EmailAddress>info@test.nl</EmailAddress>
<Website />
<CoCNumber />
<VATNumber />
                        <ContactType>Person</ContactType>

                </Contact>
                <InvoiceLines>
                        <InvoiceLine>
                                <Description>Regel 1</Description>
                                <ProductQuantity>2</ProductQuantity>
                                <Product>
                                        <Description>Product 1</Description>
                                        <Reference>TP-1122</Reference>

                                        <Category xsi:nil="true" />
<SalesPrice>14.88</SalesPrice>
<VATPercentage>6.00</VATPercentage>
<VATIncluded>true</VATIncluded>
<VATType>2</VATType>
<GLAccountCode></GLAccountCode>
                                        <Remarks />

                                </Product>
</InvoiceLine>
</InvoiceLines>
</SalesInvoice>
</SalesInvoices>';

$soap = new SoapClient($webservice_url);
$res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
$sess_ID = $res->AuthenticateResult;

$xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);
$res = $soap->ProcessSalesInvoices(array('sessionId' => $sess_id, 'administrationId' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));

print_r($res);
}
catch(SoapFault $fault)
{
print $fault->faultstring;
}
?>