Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen. Prijsovereenkomsten kan je gebruiken om individuele prijsovereenkomsten met je klant(en) vast te leggen.


Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsovereenkomst met de klant

  • vastleggen prijsovereenkomst van een artikel


Hieronder wordt beschreven hoe je een prijsafspraak bij een klant vastlegt.


LET OP!

Je kan enkel prijsovereenkomsten vastleggen bij al bestaande klanten. Je moet er dus al eerder een verkoopfactuur naar hebben verstuurd.


Open het adresboek en klik op de Klanten. Zoek en open de relatiefiche van de klant waarbij je een prijsovereenkomst wilt vastleggen. Klik linksonder in je scherm op de knop Prijsovereenkomsten om alle bestaande prijsafspraken met deze klant te tonen. 

Om een nieuwe prijsovereenkomst toe te voegen, klik je op linksboven in je scherm op het plusteken


Selecteer het artikel waarvoor je een afwijkende prijs wilt vastleggen, voer de nieuwe prijs (inclusief of exclusief btw) in en selecteer de correcte Btw-percentage. Klik op de knop Bewaren om de nieuwe prijsovereenkomst bij de klant vast te leggen.