Met deze webservice kan je nieuwe projecten aanmaken en bestaande projecten aanpassen. Deze webservice werkt via SOAP.


Opgelet: om gebruik te kunnen maken van deze webservice dient in het domein de functionaliteit Projecten actief te zijn.

________________________________________________________________________________________________________________________________Webadres

De beschrijving van de webservice en omschrijving van de velden vind je hieronder:


https://api.yukiworks.be/ws/Projects.asmx


____________________________________________________________________________________________________________________________________


UpdateProject


UpdateProject(sessionID,administrationID, project)


____________________________________________________________________________________________________________________________________


Algemene methodesAuthenticate(accessKey)

Geeft een sessie-ID op basis van een geldige Web Service toegangscode.

AuthenticateByUserName(userName, password)

Geeft een sessie-ID op basis van een bestaande Yuki gebruikersnaam en wachtwoord.

Domains(sessionID)

Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.

SetCurrentDomain(sessionID, domainID)

Zet het huidige domein voor de sessie.

GetCurrentDomain(sessionID)

Haalt de ID op van het huidige domein voor de sessie.


Administrations (sessionID)

Haalt alle administraties op die gebruikt kunnen worden om in te stellen als company in een project.


SupportedLanguages(sessionID, language)

Haalt alle ondersteunde talen op van de huidige sessie.


SetLanguage(sessionID)

Zet de taal naar de gekozen optie voor de huidige sessie.