In Yuki kan je een overzicht bekijken van alle te verzenden verkoopfacturen. Controleer altijd de instellingen van deze facturen voordat ze worden verzonden.


Vanuit deze werklijst kunnen:

  • facturen verwerkt en  verstuurd worden naar je klanten
  • facturen die nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten terug in concept worden geplaatst
  • facturen worden verwijderd.


Onder de knop Verkoop klik je op Facturen en vervolgens selecteer je de werklijst Te verzenden facturen.


In elke werklijst en bijhorend overzicht kan de weergave worden aangepast en kunnen de getoonde gegevens worden gefilterd. 


Weergave en filtering

De lijst kan worden gefilterd op bijvoorbeeld ‘Creditfactuur’ door deze tag via de filterbalk toe te voegen

Standaard worden de volgende kolommen getoond: ‘Relatie’, ‘Onderwerp’, ‘Btw-bedrag’ en ‘Bedrag’.


Door het toevoegen van specifieke kolommen kan je de lijst van verstuurde facturen o.a. filteren op:

  • Domiciliëring: te verzenden verkoopfacturen die al dan niet worden gedomicilieerd.
  • E-mail: alle facturen die per e-mail verzonden worden naar de klant
  • Tags: alle facturen met een specifieke tag.


Wanneer er voor een factuur een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out is gebruikt, verschijnt de kolom 'Taal' in het bovenstaande overzicht.


Facturen versturen

Selecteer de facturen in de lijst die je wilt verzenden naar je klanten. Klik rechtsboven op de knop Verwerken om de facturen te verwerken in de administratie en  afhankelijk van de verzendwijze af te drukken en/of per post of e-mail te versturen.


Alle facturen met de verzendwijze Per post versturen, komen na de verwerking in een zogenaamd PDF batch-printbestand terecht. Dit PDF bestand wordt bewaard in de map 'Verkoop' met de naam 'Verkoopfacturen printbestand [datum] [tijd]'.


Facturen in concept zetten

Alle geselecteerde facturen die nog niet kunnen of moeten worden verstuurd kun je in concept plaatsen door te klikken op de optie Verplaats naar conceptfacturen. De facturen verdwijnen uit de werklijst Te verzenden facturen en komen in het overzicht Conceptfacturen terecht.


Facturen verwijderen

Alle geselecteerde facturen kunnen worden verwijderd uit de administratie door te klikken op de optie Verwijderen.