Introductie


Aan het einde van het verwerkings proces van de webservice methode ProcessSalesInvoices stelt deze een response XML-document op, met daarin de verwerkingsstatus van de facturen en de eventuele validatiemeldingen. Dit XML-document is gespecificeerd in een XML-schema (XSD) en kan eventueel door jouw applicatie worden verwerkt.


In het XML-Schema worden de velden beschreven.


Webadres van het XML-schema van de webservice response


http://www.yukiworks.be/schemas/SalesInvoicesResponse.xsd


Voorbeeld


<SalesInvoicesImportResponse xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:salesinvoicesresponse">
        <TimeStamp>2012-04-09</TimeStamp>
        <AdministrationId>1205c89e-5aa1-4e5d-bbc5-55ae0241294f</AdministrationId>
        <TotalSucceeded>2</TotalSucceeded>
        <TotalFailed>0</TotalFailed>
        <TotalSkipped>0</TotalSkipped>
        <Invoice>

                <Succeeded>true</Succeeded>
                <Processed>false</Processed>
                <EmailSent>false</EmailSent>
                <Reference>TT-00001</Reference>
                <Subject>Testfactuur - 1</Subject>
                <Message />
        </Invoice>
        <Invoice>
                <Succeeded>true</Succeeded>
                <Processed>false</Processed>
                <EmailSent>false</EmailSent>
                <Reference>TT-00002</Reference>
                <Subject>Testfactuur - 2</Subject>
<                Message />
        </Invoice>
</SalesInvoicesImportResponse>