Grootboekrekening

Bij het aanmaken van een artikel kies je een grootboekrekening waarop moet worden geboekt

Indien er geen bestaand artikel wordt meegegeven, kiest Yuki voor grootboekrekening 700000

Als er vanuit een webshop een andere grootboekrekening wordt meegegeven dan welke Yuki zou boeken, wordt de grootboekrekening die is ingegeven in de webshop gehanteerd.


Prijzen

De prijzen leg je van tevoren vast in Yuki via prijslijsten en zijn gekoppeld aan een artikel. Indien er vanuit de webshop een artikel wordt meegegeven wordt dit artikel in Yuki opgezocht en de prijs in Yuki gehanteerd.


Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Welk artikel wordt gekozen is afhankelijk van in welke prijslijst Yuki moet zoeken. Indien dit niet wordt meegegeven dan kiest Yuki automatisch de standaard prijslijst.
  • Indien het artikel nog niet bestaat in Yuki, wordt dit aangemaakt in de standaardprijslijst met de prijs die vanuit de webshop is meegegeven.
  • De prijs vanuit de webshop is leidend. Dit betekent dat indien het artikel in de webshop en Yuki overeenkomen en prijs in de webshop afwijkt, de prijs vanuit de webshop wordt gehanteerd.