GetStartBalanceByGLAccount(sessionID, administrationID, yearID, financialMode)

Geeft saldo van de GLAccounts.  


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.

yearID

Het boekjaar.


FinancialMode

Default '1' voor Fiscaal , '0' voor Commercieel.


Response Object


List (Of AccountStartBalance) 


AccountStartBalance
    accountID As String
    startBalance As String
    accountDescription As String