Accounting-Functionele beschrijving diverse posten XML

Gewijzigd op Tue, 08 Mar 2022 om 03:47 PM

Introductie - Functionele beschrijving diverse posten XML


Deze pagina beschrijft de functionele uitwerking in de software van een aantal van de velden in de diverse posten XML. Deze dient te worden aangeleverd met de webservicemethode Accounting - ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc)

In het XML-schema worden de velden al beschreven.


Webadres van het XML-schema van de diverse posten boekingen

http://www.yukiworks.be/schemas/Journal.xsd


Voorbeeld

<Journal xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<AdministrationID>VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID</AdministrationID>
<AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>
<DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>
<JournalType>GeneralJournal</JournalType>
<JournalEntry>
<ContactName>Apple Sales International</ContactName>
<ContactCode>9921</ContactCode>
<EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
<GLAccount>20000</GLAccount>
<Amount>22.22</Amount>
<Description>Inkopen hardware</Description>
</JournalEntry>
<JournalEntry>
<ContactName>Apple Sales International</ContactName>
<ContactCode>9921</ContactCode>
<EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
<GLAccount>10005</GLAccount>
<Amount>-22.22</Amount>
<Description>Retour hardware</Description>
</JournalEntry>
</Journal>


Omschrijving velden

Hieronder vind je een omschrijving van de velden. Het XML-schema bevat zelf ook een omschrijving van de velden en welke waarden en datatypes erin worden verwacht.


Journal: AdministrationID / AdministrationCoC

Number In domeinen met meerdere administraties is het verplicht om één van deze twee velden in te vullen. Hiermee geef je aan in welke administratie je diverse posten boekingen wilt aanmaken.

Journal: DocumentSubject


Het onderwerp van het aangemaakte bestand.


Journal: JournalType


Met dit veld geef je aan van welk type de diverse posten zijn. Mogelijke waarden zijn "GeneralJournal" voor een normale diverse posten boeking, "EndOfYearCorrection" voor een eindejaarscorrectie en "FiscalCorrection" voor een fiscale correctie. Voor de eindejaars- en fiscale correcties dient de boekingsdatum te vallen op de laatste dag van het fiscale boekjaar.

Journal: ProjectIDDe 


H=ID van het project waaraan je het document wilt koppelen. Het meegeven van deze parameter maakt de parameter "ProjectCode" overbodig. De optie voor projecten dient wel te zijn geactiveerd in het contract (vanaf bundel Medium).

Journal: ProjectCode


De code van het project waaraan je het document wilt koppelen. Deze parameter wordt alleen gebruikt als de parameter "ProjectID" niet wordt meegegeven. De optie voor projecten dient wel te zijn geactiveerd in het contract (vanaf bundel Medium) .

JournalEntry: ContactCode / ContactName


Indien je de relatiecode meegeeft, wordt er gezocht naar een bestaande relatie met deze relatiecode. Als je geen relatiecode meegeeft, wordt er gezocht naar een bestaande relatie met dezelfde naam. Als er geen relatie kan worden gevonden, wordt deze nieuw aangemaakt.
Opgelet: de naam moet exact hetzelfde zijn (inclusief spaties, punten, liggen streepje etc.)

JournalEntry: EntryDate


De datum van de boeking.

JournalEntry: GLAccount


De code van de grootboekrekening. Een lijst met beschikbare grootboekrekeningen en de bijbehorende codes is terug te vinden in het rekeningschema in je domein in Yuki.

JournalEntry: Amount


Het bedrag van de boeking in EURO. Geef een negatief bedrag mee voor creditboekingen en een positief bedrag voor debetboekingen.

JournalEntry: Description


De omschrijving van de boeking. Omschrijvingen langer dan 256 karakters worden ingekort.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren