Elke werknemer kan in Yuki een afwezigheid registreren . Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd, moet deze manager elke nieuwe afwezigheidsregistratie goed- of afkeuren.


De werknemer opent de Personeelsbol en kan vervolgens klikt vanuit zijn of haar relatiekaart links in het scherm op Afwezigheid óf vanuit het overzicht Afwezigheid


Het volgende scherm wordt geopend:


Door te klikken op + Nieuwe afwezigheidsregistratie kan je het type afwezigheid kiezen dat je wenst aan te vragen. 


Het type Opbouw/correctie vakantiesaldo is alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM'. Door de gewenste type te selecteren, wordt het volgende scherm geopend:

Vul de begin- en einddatum van je afwezigheid in en het aantal dagen van je afwezigheid. Wijzig, indien gewenst, de omschrijving van de afwezigheidsregistratie en voeg, indien nodig, notities toe. Klik op de knop Bewaren.


Indien van toepassing moet de gebruiker die als manager bij de werknemer is ingevuld de afwezigheidsregistratie nog goedkeuren.