Btw en documenten

Deze pagina is bedoeld om te beschrijven hoe Yuki omgaat met de btw op aangeleverde documenten en welke instellingen en omgevingsfactoren daar een rol in spelen.


Is het bedrijf btw-plichtig?

De eerste vraag die in dit verband speelt is of het bedrijf btw-plichtig is of niet. Dit wordt vastgelegd per administratie in het administratieprofiel. Als daar gekozen is voor 'niet btw-plichtig', dan worden alle documenten zonder btw geboekt. Het te betalen bedrag wordt dan als netto-omzet of kosten geboekt.


Verkoopfacturen

Verkoopfacturen moeten per btw-type uitgesplitst worden, zodat in de aangifte de grondslag correspondeert met het gekozen btw-bedrag en het gekozen btw-type. Met andere woorden op regelniveau moet gelden dat GRONDSLAG x btw-percentage = btw-bedrag


Een voorbeeld: Als de grondslag van een factuurregel 1.000,00 euro is en gekozen is voor het btw-type 21% dan moet het btw-bedrag 210,00 euro zijn.


De volgende btw-types zijn mogelijk:


 • Btw hoog (21%)
 • Btw laag (6%)
 • Btw overig
 • Btw Export binnen de EU (0%) (voor facturen voor 2010)
 • Btw Export services binnen de EU (0%) (voor facturen vanaf 2010)
 • Btw Export goederen binnen de EU (0%) (voor facturen vanaf 2010)
 • Btw Installatie en afstandsverkopen binnen EU
 • Btw Export buiten de EU (0%)
 • Btw Verlegd (0%)
 • Btw vrijgesteld (0%)
 • Btw 0% (0%)
 • Btw landbouw (0%)

Wanneer mag/moet welk btw-type gebruikt worden


Btw 21%

Dit type mag enkel gebruikt worden als het btw-bedrag 21% bedraagt van de grondslag, met andere woorden als het goederen of diensten betreft waarvan op de factuur staat dat ze met 21% zijn belast.


Btw 6%

Dit type mag enkel gebruikt worden als het btw-bedrag 6% bedraagt van de grondslag, met andere woorden als het goederen of diensten betreft waarvan op de factuur staat dat ze met 6% zijn belast.


Btw overig

Het gebruik van dit type komt zelden of nooit voor. Dit type mag enkel gebruikt worden als op de factuur goederen of diensten staan waarbij duidelijk is vermeld dat er voor die goederen/diensten een ander btw-percentage van toepassing is dan 21, 6 of 0%. Let op! Dit percentage mag niet worden gebruikt om een factuur te boeken waarop een combinatie van goederen/diensten staat met 21%, 6% of 0%.


Btw export diensten binnen de EU

De uitsplitsing tussen diensten en goederen is van belang voor de IC-aangifte.


Btw export goederen binnen de EU

De uitsplitsing tussen diensten en goederen is van belang voor de IC-aangifte.


Btw export buiten de EU

Dit type wordt door Yuki gebruikt als op de factuur geen btw staat en het land van de afnemer een land is buiten de EU.


Btw verlegd

Dit type wordt veel gebruikt in de bouwwereld. De verkopende partij hoeft de btw niet zelf af te dragen maar verlegd de afdracht naar de afnemer. Op de factuur staat geen btw vermeld (het bedrag btw is 0,00). Wel staat er vaak op de factuur een opmerking 'btw verlegd'. Dit geldt voor de gehele factuur. Bij het onderhoud van de btw-percentages dient een btw-type 'verlegd' aangemaakt te worden met 21% btw. De afnemer moet deze btw afdragen en mag hetzelfde bedrag op dezelfde aangifte weer terugvorderen.


Btw vrijgesteld

Diverse diensten en producten zijn vrijgesteld van btw. Voorbeelden zijn: verzekeringen, medische behandelingen, kinderopvang etc. De ondernemer van diensten of producten die zijn vrijgesteld, heeft ook geen recht op aftrek. De omzet die is vrijgesteld van btw hoeft dus niet in een aangifte te worden opgenomen. Dit in tegenstelling tot producten waarvoor het nul-tarief geldt. Vaak staat er ergens op de factuur de opmerking 'vrijgesteld van btw' of iets vergelijkbaars. Veel ondernemers vermelden dat echter niet duidelijk op hun factuur. Je moet dan naar de geleverde diensten/goederen kijken of deze vrijgesteld zijn.


Btw 0%

Een beperkt aantal goederen en diensten kent een zogenaamd nul-tarief. Dit komt aan de verkoopzijde bijna niet voor. Een voorbeeld is tabak. Dus meestal als er geen btw op de verkoopfactuur staat is het export naar het buitenland of vrijstelling van btw. In dat laatste geval mag de ondernemer echter ook geen btw terugvorderen. De btw-instelling van de administratie moet dan feitelijk staan op 'Geen btw-verplichting'.


Aankoopfacturen


Btw 21%

Dit type mag enkel gebruikt worden als de factuur in zijn geheel 21% btw bevat, met andere woorden als het goederen of diensten betreft waarvan op de factuur staat dat ze met 21% zijn belast.


Btw 6%

Dit type mag enkel gebruikt worden als de factuur in zijn geheel 6% btw bevat, met andere woorden als het goederen of diensten betreft waarvan op de factuur staat dat ze met 6% zijn belast.


Btw terug te vorderen

Terug te vorderen kan worden gebruikt als er op de factuur een mix van btw 21%, 6% of 0% is gebruikt.


Verwerving binnen de EU

Dit type wordt door Yuki gebruikt als op de aankoopfactuur geen btw staat en het land van de afnemer een EU land is. Let op. Het moet duidelijk zijn dat de goederen hier zijn afgenomen.


Invoer van buiten de EU

Dit type wordt gebruikt als op de factuur geen btw staat en het land van de afnemer een land is buiten de EU. Een factuur van een hotel in de VS voldoet niet aan deze regel aangezien de diensten in de VS zijn afgenomen, niet in Nederland. De goederen/diensten zijn dan dus niet ingevoerd.


Btw verlegd

Dit type wordt veel gebruikt in de bouwwereld. De leverancier hoeft de btw niet zelf af te dragen maar verlegd de afdracht naar de afnemer. Op de factuur staat geen btw vermeld (het bedrag btw is 0,00). Wel staat er vaak op de factuur een opmerking 'btw verlegd'. Dit geldt voor de gehele factuur. Bij het onderhoud van de btw-percentages dient een btw-type 'verlegd' aangemaakt te worden met 21% btw. De afnemer moet deze btw afdragen en mag hetzelfde bedrag op dezelfde aangifte weer terugvorderen (zie btw verlegd op een verkoopdocument)


Btw 0%

Een beperkt aantal goederen en diensten kent een zogenaamd nul-tarief. Voorbeelden zijn verzekeringen, wegenbelasting etc. In dat geval kiezen we bij aankoopfacturen voor btw 0%.


Niet aftrekbare btw

Er staat nooit op een factuur dat deze niet aftrekbaar is. Er staat gewoon btw (21% of 6%) op de factuur, echter de fiscus staat niet toe dat deze door de afnemer wordt teruggevorderd. In Yuki vul je gewoon het btw-bedrag in en kies vervolgens bij btw-type voor 'niet-aftrekbaar'. Het totale bedrag van de factuur gaat dan de kosten in (dus inclusief het btw-bedrag).