In Yuki zijn er drie manieren waarop gegevens zoals documenten, contacten en afspraken kunnen worden geordend en gekoppeld.
  • Archief
  • Dossiers
  • Tags


Archief

In het archief kan je de documenten terugvinden die door de backoffice verwerkt zijn. Daarnaast kunnen hier ook persoonlijke documenten bewaard worden. Alle documenten zijn geordend per map en binnen deze map is het mogelijk om verschillende tabbladen aan te maken. 


Dossiers

Door documenten te koppelen aan dossiers kan je de financiële rapportage bijhouden per dossier. Dit is een bijkomende module in Yuki dat geactiveerd kan worden.  Doordat een dossier een start- en einddatum heeft, kan je goed bijhouden welke lopende dossiers er op dit moment zijn (bv. voor evenementen). Verder kunnen dossiers gebruikt worden om structuur te behouden. Zo kan er per dossier bijvoorbeeld direct worden gezien welke openstaande taken er nog zijn en welke correspondentie er onlangs heeft plaatsgevonden.


Tags

Een tag is een term dat op verschillende digitale zaken kan worden geplakt. Op deze manier zijn deze makkelijk te identificeren en terug te vinden in Yuki. Een of meerdere tag(s) kunnen worden toegevoegd aan: taken, afspraken, contacten, documenten, e-mails.