Enkel een gebruiker aan de ondernemerskant heeft de mogelijkheid om alle documenten van het archief te exporteren. De accountant kan (eenmaal de boekstuknummers werden toegekend), de documenten exporteren via Dagboeken exporteren. De geëxporteerde documenten zullen als bestandsnaam de corresponderende boekstuknummer hebben.