Het kan voorvallen dat het te betalen bedrag aan een leverancier verlaagd dient te worden door een bestaande creditnota. Binnen de betaallijst heb je de mogelijkheid om een openstaand aankoopfactuur te koppelen met een creditnota zodat je slechts het verschil opneemt in het betaalbestand. 


In deze video tonen we aan hoe je kan zien of er al dan geen creditnota's zijn voor een bepaalde leverancier en hoe je deze kan koppelen.