Met het Yuki Factuur kun je zelf digitale (periodieke) verkoopfacturen aanmaken. Je kan een artikelbestand opbouwen, prijslijsten definiëren en diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste verkoopfactuur automatisch naar je klant sturen. Deze verkoopfacturen worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste map geplaatst. TIPS!

  • Je kan ook Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen aanmaken.
  • Naast het uploaden en verwerken van verkoopfacturen óf het gebruik maken van Yuki Factuur (verkoopfacturen aanmaken en versturen) is het ook mogelijk om je verkoopfacturen automatisch aan te maken via de Sales webservice.


Om verkoopfacturen aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:


Klik in de navigatiebalk op het icoon Verkoop en vervolgens op Facturen. Het startscherm van Yuki Factuur wordt geopend:Zodra alle instellingen goed staan, kunnen er vanuit Yuki verkoopfacturen worden aangemaakt en vervolgens per post of per e-mail worden verstuurd naar je klanten.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoopfactuur aanmaken en versturen.


Wanneer je regelmatig dezelfde facturen verstuurd naar je klanten biedt Yuki de mogelijkheid om deze periodieke facturen via een contract automatisch te laten klaarzetten voor verzending.

Voor een uitgebreide beschrijving van periodieke facturen zie artikel Periodieke factuur (via contract) aanmaken en versturen.