Indien je geniet van betalingskorting bij bepaalde leveranciers kan je deze functie instellen via de betaallijstbeveiliging.

Hierdoor kunnen facturen ingeboekt worden met de gewenste betalingskorting en kan je bij het opmaken van het betaalbestand kiezen of je de korting wil opnemen bij de betaling. Yuki zal automatisch de korting in mindering brengen van het totaal factuurbedrag. 


Belangrijk om te weten:


Alleen gebruikers met de rol van Security manager hebben de mogelijkheid om de betaallijstbeveiliging in te stellen en daar de betalingskorting in te schakelen. De ingestelde eigenaar van het domein heeft automatisch deze mogelijkheid en kan bijkomend andere gebruikers de rol van Security manager toekennen.


De ondernemersgebruiker kan steeds controleren wie er ingesteld is als eigenaar van het domein via het overzicht Mijn Domein. Als dit aangepast dient te worden kan de huidige eigenaar dit via de knop Wijzig eigenaar: 


Hoe activeer je de betalingskorting?

Je kan de optie Betalingskorting terugvinden via Bank en vervolgens in het submenu Overzicht - Betaallijst:
Klik vervolgens vanuit het menu Betaalbaar gesteld in de rechterbovenhoek op het tandwieltje.Vink de optie Betalingskorting aan:
In het concept-betaalbestand krijg je nu de optie om de betalingskorting toe te passen. Yuki zal automatisch het bedrag aanpassen indien geselecteerd: