Om verschillende redenen kan een contract voor een klant voortijdig worden beëindigd. Na de beëindiging van het contract zullen er door Yuki, zodra de einddatum van het contract is gepasseerd, geen periodieke facturen meer worden klaargezet voor de desbetreffende klant. 


Open Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Actieve contracten.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het onderwerp van het actieve contract dat je voortijdig wilt beëindigen en vervolgens op de knop met de drie puntjes waar je kan kiezen voor  Bewerken.Het volgende scherm wordt geopend:Voer een einddatum in of wijzig de al ingevoerde einddatum van het contract en klik vervolgens op de knop Bewaren.


De nieuwe einddatum van het contract wordt direct getoond in het overzicht van de actieve contracten en op de tijdlijn van het desbetreffende contract.Het beëindigde contract verdwijnt uit het overzicht van de actieve contracten zodra de einddatum van het contract is gepasseerd.. Je vindt het contract dan terug in het overzicht 'Inactieve contracten'.
De tijdlijn in een beëindigd contract wordt niet meer getoond zodra de einddatum van het contract is bereikt.