In deze administratie afhankelijke stap kunnen vaste activa en de daarop afgeschreven bedragen worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor een CSV bestand in het onderstaande formaat. Let op dat de geïmporteerde afschrijvingstabel aansluit met de beginbalans.


Het yuki import formaat voor vaste activa

Het importbestand moet een CSV bestand zijn met de volgende kolommen met bijhorende waarden :Code grootboekrekening  Verplicht Moet een rekening zijn die gekoppeld werd aan een activum rekening in Yuki (in stap 4)
Omschrijving grootboekrekeningOptioneel 
Omschrijving activum    Verplicht
Referentie of nummer activum              Optioneel     
Datum aanschafVerplichtdd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
Bedrag aanschafVerplicht #####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan
Start afschrijving    Optioneel dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
AfschrijvingsmethodeOptioneel Moet leeg zijn of "L" of "D" voor Lineair of Degressief
Afschrijving in jarenVerplichtMoet een geheel getal zijn, zoals 3, 5, 10, 33 etc. Voor afschrijving met 3%, gebruik 33 jaar.
Restwaarde*Verplicht Moet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf. Als je niet wenst af te schrijven, maak dit bedrag dan gelijk aan het aanschafbedrag
Reeds afgeschrevenVerplichtMoet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf restbedrag.  *LET OP! Met Restwaarde bedoelen we residuwaarde en niet de boekwaarde. De boekwaarde zal Yuki automatisch berekenen door ‘Reeds afgeschreven’ af te trekken van ‘Bedrag aanschaf’. Voor negatieve activumelementen (geactiveerde creditnota’s) zal je in de kolom ‘Restwaarde’ hetzelfde negatief bedrag moeten overnemen dat ook bij ‘Bedrag aanschaf’ staat. Je moet dit achteraf in Yuki niet gaan aanpassen, dat gebeurt automatisch.


Tijdens de import wordt een diverse postenboeking aangemaakt per activum. Tevens wordt voor de activa waarop reeds een bedrag werd afgeschreven een diverse post voor het cumulatief afgeschreven bedrag aangemaakt. Telkens wordt de “ 289999 Wachtrekening beginbalans activa” als tegenrekening gebruikt. Het saldo van de wachtrekening zou na deze import op 0,00 moeten staan. Is dat niet het geval, dan sloot de geïmporteerde afschrijvingstabel niet aan met de eindbalans of bent u vergeten de activumgroepsinstellingen in te stellen voordat stap 5 werd afgerond. In dit laatste geval ga je de activum-groepsinstellingen instellen en stap 3 verwijderen en opnieuw importeren (kies bij het verwijderen voor ‘Neen, alleen transacties’ zodat je het koppelen van het MAR en stappen 6 tot en met 8 niet opnieuw moet doen).  1. Import voorbereiden
  2. Importeren historische transacties
  3. Controleer of de import goed is verlopen
  4. Koppelen met rekeningschema Yuki
  5. Aanmaken boekingen
  6. Importeren klanten
  7. Importeren leveranciers
  8. Importeren vaste activa
  9. Controleer de import