Idem aan stap 6, maar dan voor leveranciers op de 440000-rekening.


Deze stap is administratie afhankelijk. Zijn er geen openstaande leveranciers, dan kan je direct door naar de volgende stap. In deze stap worden de openstaande leveranciers aangemaakt als boekingen in de vorm van de aankoopfactuur. Let op dat de geïmporteerde openstaande saldi aansluit met de grootboekrekening “Leveranciers” op de eindbalans. De eerste rij van het CSV-bestand moet de kolomtitel bevatten. Je kopieert deze best van het voorbeeldbestand dat je onderaan deze help pagina terugvindt.


Het yuki import formaat voor openstaande crediteuren

Het importbestand moet een csv bestand zijn met de volgende kolommen met bijhorende waarden:

                Code grootboekrekening  
Verplicht 
Moet de rekening zijn die gekoppeld werd aan 44000 
Omschrijving grootboekrekening
Verplicht
 
Datum factuur
Verplicht
dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of / 
Openstaand bedrag                
Verplicht
#####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan 
Omschrijving factuur
Verplicht
 
Referentie
Verplicht 
Factuurdatum of boekstuknummer 
Vervaldatum
Optioneel 
dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
Relatienaam 
Verplicht 
 
Relatiecode
Optioneel
Kan niet dezelfde zijn als Relatienaam 
Bankrekening
Optioneel 
 Een aankoopfactuur geef je in als een positief bedrag, terwijl je voor een creditnota een negatief bedrag ingeeft.

Probeer de domeingerelateerde relatienamen (niet hoofdlettergevoelig) te gebruiken in het importbestand zodat de openstaande facturen automatisch op de bestaande relatiekaartjes worden opgenomen. Mochten er dubbele relatiekaartjes zijn dan kunnen deze achteraf samengevoegd worden.


Tijdens de import van het bestand wordt direct per regel een aankoopfactuur aangemaakt op de datum van de factuur. Deze facturen kan je (ook onderling) gaan afpunten met betalingen, creditnota’s en andere facturen op dezelfde relatie. Als tegenrekening wordt de wachtrekening “beginbalans leveranciers” gebruikt. Als alles goed gaat, valt deze rekening op 0,00. Is dit niet het geval, dan was er geen aansluiting tussen de grootboekrekening “Leveranciers” op de eindbalans en het saldo van alle openstaande leveranceirs volgens het apart opgeladen bestand.  1. Import voorbereiden
  2. Importeren historische transacties
  3. Controleer of de import goed is verlopen
  4. Koppelen met rekeningschema Yuki
  5. Aanmaken boekingen
  6. Importeren klanten
  7. Importeren leveranciers
  8. Importeren vaste activa
  9. Controleer de import