Nu het importbestand compleet is en alle oude rekeningen gekoppeld zijn aan de Yuki-rekeningen, kan je de geïmporteerde transacties omzetten naar boekingen in Yuki. Je hebt 2 opties:

 1. Maak transacties per regel aan; voor elke transactie in het importbestand wordt een transactieregel in Yuki aangemaakt.
 2. Maak een saldo per maand aan; je krijgt dan 1 transactie per grootboekrekening per maand

De tweede optie wordt geprefereerd in geval van zeer grote bestanden (> 2000 transacties). Bij kleinere importbestanden gaat de voorkeur best uit naar optie 1.TER INFO: Voor de volgende grootboekrekeningen wordt niet op de gekoppelde rekening geboekt, maar op een tijdelijke wachtrekening:            Vaste activa
289999 Wachtrekening beginbalans activa
 Afschrijvingsrekeningen van vaste activa op de balans
289999 Wachtrekening beginbalans activa
Klanten
400010 Wachtrekening beginbalans klanten
Leveranciers
440010 Wachtrekening beginbalans leveranciers
Bankrekeningen (inclusief creditcards) en kassen

550090 Wachtrekening beginbalans bankenDe reden hiervoor is dat in de volgende stappen van de historische import (import openstaande klanten, openstaande leveranciers en afschrijvingstabel) deze zaken automatisch afgeboekt worden van deze wachtrekeningen en overgeboekt worden op de in stap 4 gekoppelde rekeningen. 


 1. Import voorbereiden
 2. Importeren historische transacties
 3. Controleer of de import goed is verlopen
 4. Koppelen met rekeningschema Yuki
 5. Aanmaken boekingen
 6. Importeren klanten
 7. Importeren leveranciers
 8. Importeren vaste activa
 9. Controleer de import