Een diverse posten boeking dat als CSV-bestand werd geïmporteerd (overboekingen, loonboekingen, boeking provisie,...), krijgt als type Financieel importbestand.

Dit is ook het geval wanneer een beginbalans per CSV werd opgeladen.


Indien het bestand voldoet aan het standaard CSV formaat, herkent Yuki dit automatisch en wordt het in het archief geplaatst. Wanneer deze niet herkend wordt of foutief is, blijft het bestand in de workflow staan met een foutmelding of als een standaard document.  In de grijze taakbalk zie je volgende knoppen:

  • Opnieuw importeren: Kan gebruikt worden indien het bestand niet volledig door de IDR is gegaan. 
  • Verwijderen: Verwijder het financieel importbestand inclusief de transacties.
  • Koppel dossier: Wanneer de module 'Yuki dossiers' is geactiveerd verschijnt dit veld. Het financieel importbestand kan worden toegewezen aan een bepaald dossier.
  • Importeer nieuw bestand met financiële transacties: Het financieel importbestand kan worden 'vervangen' door een ander financieel importbestand en wordt vervolgens weer opnieuw automatisch geïmporteerd.
  • Details boeking: Achterliggende boeking dat de software heeft gemaakt op basis van het bestand. 


Een verwerkt financieel importbestand, wordt in de map Overig financieel/Diverse posten geplaatst.