Een gebruiker met de rol Portaalbeheerder kan een steekproef trekken van alle door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties). Deze functionaliteit kan rechtsboven in het backoffice portaal worden geactiveerd en ingesteld door te klikken op Instellingen


Vanuit het Yuki backoffice portaal klik je op de knop Steekproeven om een overzicht te bekijken van alle steekproeven uit de steekproefcontrole.Het volgende scherm wordt geopend:


Er kan gefilterd worden op:

  1. De nog te controleren steekproeven of alleen de gecontroleerde steekproeven
  2. Verwerkt, automatisch verwerkt of handmatig verwerkt
  3. Alle documentsoorten of één specifieke documentsoort (factuur, aankoopfactuur, verkoopfactuur, elektronisch afschrift, loonfiche of beginbalans)
  4. Alle resultaten, de juiste resultaten of de onjuiste resultaten
  5. Afgehandeld of gecontroleerd in een specifieke periode.


Alle kolommen kunnen gesorteerd worden door te klikken op de kolomkop behalve de kolom Notities.


Steekproeven beoordelen

Door te klikken op voor het te controleren document of de banktransactie open je de steekproef:Rechts in het scherm kan de beoordeling ingegeven worden. Selecteer Juist wanneer er geen fouten aanwezig zijn in het verwerkte document of de banktransactie óf specificeer de fout die in de boeking is gemaakt. Indien nodig kunnen er nog extra opmerkingen toegevoegd worden.


Klik op de knop Bewaren waardoor de beoordeling wordt opgeslagen en de volgende steekproef automatisch wordt geopend.


Gecontroleerde steekproeven bekijken

Nadat alle klaargezette steekproeven zijn beoordeeld kan het overzicht met de gecontroleerde steekproeven worden bekeken:Alle gecontroleerde steekproeven kan groeperen op Gebruiker of Domein.