Vanuit het Yuki backoffice portaal klik je op de knop Domeinen of linksboven op het mapje om een overzicht te bekijken van de domeinen in je portaal.Het volgende scherm wordt geopend:
 1. Een gebruiker met de rol Portaalbeheerder of Portaal backoffice kan nieuwe domeinen aanmaken in het portaal door linksboven in het scherm te klikken op de knop Nieuw domein.
 2. Het is mogelijk om te filteren op een overzicht met alleen de actieve, inactieve of gearchiveerde domeinen. Indien je kijkdomeinen hebt, vallen dit onder de gearchiveerde domeinen.
 3. Je kan zoeken naar domeinen om deze vervolgens direct te openen. 
 4. Alleen de portaalbeheerder kan medewerkers in bulk toewijzen aan één of meer domeinen in het portaal door te klikken op de knop Medewerkers toewijzen.
 5. Indien er meerder portalen zijn, kan je filteren op alle administraties of alleen het (sub)portaal met de domeinen die je wil bekijken.


In dit overzicht zie je van elk domein:

 • het aantal actieve administraties
 • de openstaande transacties
 • de openstaande vragen
 • status domein
 • contract domein 
 • of het domein de trial (gratis proefperiode) heeft doorlopen
 • de datum waarop het domein werd aangemaakt
 • of de GDPR overeenkomst al dan niet door de klant (ondernemer) werd ondertekend.

Er kan gesorteerd worden op elke kolom, behalve kolom Portaal, door te klikken op de kolomkop. 


Alleen de portaalbeheerder kan door te klikken op het groter dan teken voor de naam van een domein, de instellingen van het domein wijzigen. De portaal backoffice kan deze alleen bekijken.