Als je voor het eerst inlogt in je eigen domein, met één of meer administratie(s), merk je dat die vrijwel leeg is. De accountant heeft nog geen documenten van je ontvangen waardoor er ook geen gegevens zullen zijn. Yuki werkt helemaal op basis van informatie die jij aan Yuki aanlevert. Alle informatie die niet wordt aangeleverd kan vanzelfsprekend ook niet worden geboekt in je administratie. Het is dus belangrijk dat je aan Yuki alles aanlevert wat relevant is voor de boekhouding. 


Deze instructie is bedoeld om jou stap voor stap tijdens het starten met je domein te begeleiden. Onderstaande stappen kan je met jouw boekhouder overlopen zodat zij het domein kunnen klaarzetten voor gebruik. Je krijgt ook regelmatig tips die ervoor zorgen dat je administratie(s) juist, volledig en tijdig kan worden bijgewerkt.


Voordat je begint controleer je even of je hard- en software aan de systeemeisen voldoet!


De eerste stappen met Yuki:

  1. Informatie over bedrijf aanleveren 
  2. Boekjaar en startdatum van administratie in Yuki bepalen
  3. Beginstand van administratie in Yuki aanleveren (beginbalans en openstaande posten (saldilijst) crediteuren en debiteuren)
  4. Verwerking van contante transacties bepalen
  5. Domein instellen
  6. Te verwerken documenten en banktransacties aanleveren
  7. Verwerkte documenten en banktransacties bekijken
  8. Vragen stellen aan jouw accountant.