Een domein kan niet worden verwijderd uit een portaal in Yuki. Een gebruiker met de rol Portaalbeheerder heeft wel de mogelijkheid om het contract van een domein maand te wijzigen door deze om te zetten naar een kijkdomein (archiveren) of stop te zetten op het einde van de lopende maand of volgende maand. 


  • Indien de looptijd van het contract is verstreken, verandert Yuki de status van het domein automatisch naar Inactief. Een inactief domein blijft zichtbaar in het overzicht van alle domeinen maar zal niet meer toegankelijk zijn waardoor de gegevens niet meer raadpleegbaar zijn. 
  • Een gearchiveerd domein krijgt de status Archief, het domein blijft toegankelijk en de gegevens inzichtelijk. Er kunnen echter geen gegevens in het domein meer worden gewijzigd en/of toegevoegd worden.  


Let op! 

Volgens de GDPR wetgeving en ons privacybeleid zullen wij de gegevens van het domein 6 maanden bewaren. Wij adviseren om hier rekening mee te houden en één van volgende mogelijkheden te overwegen: 

  • Voor het stopzetten van het domein een export te doen van alle gegevens en documenten. Meer informatie kan je op volgende pagina terugvinden. 

  • Het domein als “kijkdomein” behouden, waarmee de gegevens en documenten nog bekeken en geëxporteerd kunnen worden, zonder enig recht om nog iets te wijzigen. Dit dient aangevraagd te worden via mail aan administratie@yuki.be en hiervoor zullen we je 1€ per maand (per domein) factureren.

 

Na de periode van 6 maanden is het niet meer mogelijk om een domein te heractiveren of de gegevens terug te halen. Bij vragen hieromtrent kan je contact opnemen met ons Support team. 


Om het contract te wijzigen, ga je naar de instellingen van het domein. Dit zal enkel mogelijk zijn indien je de rol Portaalbeheerder hebt.


Contract wijzigen


  • Ga in het Yuki backoffice portaal naar het overzicht van de domeinen door te klikken op de tegel Domeinen of op het icoon Domeinen.  • Klik op het groter dan teken (>) voor de naam van een domein:Om het domein te archiveren of het contract van het domein te beëindigen, klik je op de knop Contract van het domein wijzigen

 


Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer in dit scherm of je het domein wilt archiveren of het contract van het domein wilt beëindigen. Klik vervolgens op de knop Volgende.


In het volgende scherm, moet je een reden van opzegging selecteren en indien nodig een korte toelichting geven. Door op Volgende te klikken zal je de mogelijkheid hebben om aan te duiden of het domein per einde van deze maand of volgende maand gearchiveerd op stopgezet moet worden. Afhankelijk van de contractwijziging die je gekozen hebt zal de inhoud van volgend scherm lichtjes verschillen. 


Selecteer hier of je het domein per einde van deze maand of volgende maand wilt archiveren en klik op Indienen.

Je ontvangt een e-mail met de opdrachtbevestiging en de bijbehorende details.