Bij een leverancier of klant kan je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het verwerken van aankoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administratie worden ingegeven.


Bij het verwerken van een eerste aankoop- en/of verkoopfactuur van deze leverancier of klant worden de standaardwaarden automatisch voor je ingevuld.

De standaardwaarden zijn cruciale instellingen om volledig automatische verwerking van documenten mogelijk te maken.


Een aantal standaardwaarden van één leverancier of klant vormen samen een document verwerkingsregel. Met de knop 'Uitgebreid' (toon de standaardwaarden als verwerkingsregels) kan je meerdere verwerkingsregels op document- en regelniveau aanmaken. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de document verwerkingsregels zie Document verwerkingsregels.


Standaardwaarden vastleggen

Om een aantal standaardwaarden (één verwerkingsregel) vast te leggen open je de adreskaart van de leverancier of klant en klik je links in je scherm onder de kop Gegevens op de link Standaardwaarden.
Het volgende scherm wordt geopend:


Via het potlood kan men standaardwaarden toevoegen.


Je kan de volgende standaardwaarden vastleggen:

  • Grootboekrekening: Spreekt voor zich.
  • Btw-code: Spreekt voor zich.
  • Betaalwijze: Spreekt voor zich.
  • Betalingstermijn: Het aantal dagen waarbinnen een factuur betaald moet zijn
  • Betalingskorting (%): Korting (in percentages) op het factuurbedrag
  • Onderwerp tekst: Onderwerp factuur volgens een template (met tokens)
  • Valuta: Valuta van factuurbedrag (selectie uit alle valuta die binnen domein 'actief' zijn).


Alle aankoop- en/of verkoopfacturen zullen automatisch door Yuki met de door jou ingevoerde standaardwaarden worden verwerkt tenzij je in het bovenstaande scherm aangeeft dat de aankoop- en/of verkoopfacturen van deze leverancier of klant nooit automatisch verwerkt moeten worden door te klikken op het veld Niet automatisch verwerken.