Alle landen en valuta's zijn aanwezig in Yuki maar ze zijn niet allemaal standaard beschikbaar. Bij het verwerken van facturen zal je enkel deze kunnen selecteren die geactiveerd staan in de instellingen. Er kunnen meerdere geactiveerd worden in de domein instellingen


Klik linksboven in het domein op het bedrijfslogo of de domeinnaam en vervolgens op Instellingen.

 In het volgende scherm klik je op Landen & valuta.

 


Het volgende scherm wordt geopend waarin de landen getoond worden die geactiveerd zijn. In dit overzicht kan ook gefilterd worden op Valuta's om deze te activeren/deactiveren.Land activeren

Selecteer Landen in het het dropdownmenu, filter op Alle in plaats van Actief en zoek het land dat je nodig hebt. Vnk naast het land de checkbox Actief aan. Klik daarna op de knop Bewaren om alle wijzigingen op te slaan.Valuta activeren

De Amerikaanse dollar (USD), Britse pond (GBP) en Euro (EUR) zijn standaard geactiveerd na het aanmaken van een domein.


Voor het activeren van een bepaalde muntéénheid ga je op dezelfde manier te werk als bij landen. Selecteer Valuta's i.p.v. Landen in het dropdownmenu, filter op Alle i.p.v. Actief en zoek de muntéénheid die je wenst te activeren in het domein. Vink naast de valuta de checkbox Actief aan. Klik daarna op de knop Bewaren om alle wijzigingen op te slaan.