Vooraf:

 • Controleer of er geen dubbele relaties aanwezig zijn in de administratie.
 • Kijk na of de administratie volledig is.
 • Kijk na of er sprake is van duplicaatfacturen.
 • Controleer de administratie op vraagposten.
 • Bepaal of je de bedragen wenst op te nemen volgens document- of transactiedatum. 
 • Als je een aftrekbeperking toegepast hebt, dan dien je nog een diverse te maken om het saldo op de rekening conform uw wensen te plaatsen (gelinkt aan de relatie).


In de gekozen lijst:

 • Kies het juiste type relatiekaartje (persoon/bedrijf) zodat de fiche juist opgebouwd kan worden voor die leverancier.
 • Vul de relatiekaartjes zorgvuldig in zodat er geen onnodige foutmelding komt op basis van de adresgegevens.
 • Sorteer even op naam zodat je zeker bent dat er geen dubbele relaties tussen de mazen van het net zijn geglipt.
 • Indien er een bepaalde transactie onterecht wordt opgenomen door een foutieve boeking, dien je deze te corrigeren met behulp van een diverse post. Zorg er hierbij voor dat de juiste relatie aan elke regel van de boeking hangt.
 • Vergeet de optie Atleet niet aan te vinken wanneer de klasse F ingevuld dient te worden.