Het is mogelijk om in de lijst door te klikken op volgende zaken:

  • Relatie: je ziet de adresgegevens en kan makkelijk aanvullen waar nodig
  • Bedrijf: je ziet hier het ondernemingsnummer. Bij het ontbreken van het ondernemingsnummer wordt standaard het btw-nummer overgenomen. Als je hier op klikt, wordt je doorverwezen naar de website van de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • Bedrag: wanneer je klikt op een bedrag in deze lijst, zie je de inhoud van de klassen en de niet opgenomen elementen.


Inhoud


Om de opbouw van de fiches te kunnen automatiseren, werd de inhoud van klassen A, B, E en F vooraf bepaald.


A. Commissies
Onder de klasse A worden volgende grootboekrekeningen en hun subrekeningen opgenomen:

- 613000

- 615000

- 708000


B. Erelonen
Onder de klasse B worden volgende grootboekrekeningen en hun subrekeningen opgenomen:

- 612300

- 615200

- 615300

- 615700

- 617200

- 618000


E. Totaal
Dit betreft de som van de bedragen die werden opgenomen in de klassen A tot en met D.


F. Vergoedingen die toekomen aan opleiders, trainers en begeleiders

Wat betreft de klasse F, werd er voorzien dat de gelden op de grootboekrekening (617200 eveneens opgenomen kunnen worden in deze klasse. Om deze klasse in te vullen, vink je in de kolom Atleet de checkbox aan.


G. Totale aankopen op basis van documentdatum

In de kolom 'Klasse G' vind je de som van alle aankopen op basis van de documentdatum.


Klasse C en D
De klassen C en D worden niet vooraf bepaald daar dit vrijwel elke grootboekrekening kan betreffen maar zijn toewijsbaar gemaakt via de kolom 'Overige'. Indien je op het bedrag in de kolom Overige klikt, krijg je de lijst van de transacties te zien. Onder de noemer 'Andere kosten' worden alle transacties die niet meteen toewijsbaar zijn aan een klasse opgenomen.


Het opnemen van transacties uit deze lijst in klasse A tot en met D kan als volgt:

  • Vink de checkbox voor de transactie aan
  • Kies naast 'Toewijzen' de juiste klasse

Om de transactie uit één klasse te halen en aan een andere toe te wijzen, vink je opnieuw de checkbox vooraan de desbetreffende transactie aan. Vervolgens kies je naast Toewijzen de juiste klasse (1). Het verwijderen van een transactie die zich in de lijst Overige bevond uit een klasse, doe je door de checkbox aan te vinken en te klikken op het icoontje Verwijder uit klasse (2) of de toetsencombinatie Alt+V te gebruiken.  


Manueel klassen toewijzen

Heb je toch geboekt op één van de grootboekrekeningen die automatisch aan een klasse gelinkt worden? Geen probleem, je kan deze simpelweg aanvinken en toewijzen aan een andere klasse.


De standaard klasse 

Per relatie kan je in het transactie-overzicht steeds een standaardklasse instellen. Wanneer je dit doet zullen alle transacties voor deze relatie automatisch aan de gekozen klasse toegewezen worden. Indien gewenst kan je dan toch nog klassen manueel weer aanpassen per transactie.Uitsluiten

Ondanks dat deze opbouw reeds voorgesteld wordt, heb je de mogelijkheid om een leverancier toch uit te sluiten. Dit kan je doen door in de kolom Uitsluiten de checkbox aan te vinken. Hierdoor krijg je onderstaande pop-up te zien. Na het bevestigen, zal je de geüpdatete lijst te zien krijgen.