Omdat het opmaken van de fiches 281.50 vroeger vooral handmatig werk was, hebben wij het mogelijk gemaakt om vanuit Yuki een xml te laten opmaken voor de indiening van de fiches 281.50. Deze functionaliteit kan je, zowel als gebruiker als backoffice, terugvinden onder de Aankoop bol en vervolgens links in het menu Overzicht fiches 281.50In de grijze balk vind je de mogelijkheid om een bepaalde lijst weer te geven, de periode te kiezen waarover gerapporteerd dient te worden, de zoekfunctie en de downloadknop. Indien er meerdere administraties in een domein aanwezig zijn, kan je eveneens een bepaalde administratie kiezen.

Onder de grijze balk vind je dan de (voorlopige) opbouw van de fiches.


Filtermogelijkheden

Er zijn drie mogelijke lijsten die opgehaald kunnen worden.

  • Alle leveranciers boven 125 euro
  • Alle leveranciers
  • Alle leveranciers niet inbegrepen


Bij de eerste mogelijkheid wordt de filter van de overheid toegepast. Het overzicht Alle leveranciers toont hetzelfde als de eerste, zij het zonder de toepassing van de grens. Bij de eerste twee filters is het mogelijk om de xml te downloaden om in te dienen bij Belcotax.

De laatste filtermogelijkheid betreft Alle leveranciers die niet inbegrepen zijn. Dit betreft leveranciers met minbedragen of de leveranciers die door jou werden aangemerkt als Uitsluiten. Bij deze filtermogelijkheid is er aldus geen optie voorzien om een download te maken.


Datum

Met behulp van deze filter kan je bepalen of de bedragen die opgenomen dienen te worden in de fiches, op basis van de document- of transactiedatum moet gebeuren. Bijvoorbeeld indien je de kosten van een factuur hebt gespreid en enkel het deel dat tot dit jaar behoort wenst op te nemen, kan je kiezen voor Transactiedatum. 


Jaar

Hierbij is het mogelijk om een ander jaar te kiezen dan hetgeen reeds vooraf geselecteerd werd. Hierbij kijkt men naar de factuurdatum.


Zoekfunctie

Via de zoekfunctie kan je zoeken op (een stuk van) de naam van een relatie.


Download

Deze knop is enkel beschikbaar voor de eerste twee filtermogelijkheden - Alle leveranciers en Alle leveranciers boven 125 euro - wanneer eventuele foutmeldingen weggewerkt zijn. Indien je de knop niet ziet, dan wordt gevraagd om eerst de foutmeldingen, in desbetreffende kolom, na te kijken zodat de download opgebouwd kan worden en de knop dus alsnog zichtbaar wordt. De foutmelding zal aangeduid zijn met een uitroepteken.